headerkuva

 

SZKOŁA PODSTAWOWA W DĄBRÓWCE

 

WYDARZENIA SZKOLNE 2017/2018

PRZEDSZKOLE

ZERÓWKA

1 KLASA

KLASY GIMNAZJALNE I VII KLASA

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dąbrówce informuje, że w roku szkolnym 2018/2019 nie będzie utworzona klasa VII.

 

warsztaty media

W dniu 21 września 2018r. uczniowie III klas gimnazjum wraz z opiekunami, wzięli udział w warsztatach, zorganizowanych przez Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, które odbyły się w auli SP nr 1 w Tczewie.

Celem spotkania było nabycie przez młodzież wiedzy nt. terminów medialnych, przekazu telewizyjnego, rzetelnego przekazu informacji. Dzięki warsztatom uczniowie rozwijali świadomą postawę udziału w świecie mediów, korzystania z nich, pamiętania o samodzielnej ocenie treści przekazu medialnego oraz byli zachęcani do krytycznego i odpowiedzialnego przekazywania informacji.

To była bardzo interesująca lekcja, a warsztaty zrealizowały cele podstawy programowej wiedzy o społeczeństwie, z zakresu wymagań szczegółowych, zawartych w pkt. 6, dotyczących środków masowego przekazu.