headerkuva

Pracownicy administracji i obsługi

Pracownicy administracji i obsługi
L.p. Nazwisko i imię stanowisko
1 Brzóska Beata intendent
2 Formela Zyta pomoc kuchenna
3 Gackowska Katarzyna pracownik obsługi
4 Kasprzycka Elżbieta pracownik obsługi
5 Kruszyński Jerzy woźny-konserwator
6 Polak Barbara pracownik obsługi
7 Połom Dagmara pracownik obsługi
8 Rezmerowska Barbara referent do spraw administracyjnych
9 Sarnecka Janina pracownik obsługi
10 Skibrowska Danuta pracownik obsługi
11 Trawicka Janina pracownik obsługi
12 Wołoszyk Justyna pracownik obsługi